Werk & Carrière
7

Hoe we denken bij CombiVliet.

Samen groeien

In kennis en kunde, in organisatie en in ontwikkeling.

Onze visie

Tomaten telen gaat over rassen en kassen, over automatisering en installaties, over biologie en klimaatbalans. Maar het gaat vooral over mensen.

Want zonder mensen zijn we nergens. Het is de combinatie van doeners, denkers, specialisten en alleskunners die CombiVliet tot CombiVliet maakt.

Elke dag leggen we met elkaar de basis voor de miljoenen kilo’s tomaten die we per jaar telen. Niet alleen met de mensen binnen CombiVliet, ook met onze externe partners. Samen werken we aan een totaalconcept in de keten, uniek in zijn soort. En omdat die markt verandert, verandert ook CombiVliet continu mee. Door te groeien in kennis en kunde, in organisatie en in ontwikkeling. Maar altijd: samen.

Onze organisatie

‘Operational excellence’ is leidend in onze bedrijfsvoering. Als een rode draad die overal door ons bedrijf loopt. 

Anders gezegd: we willen excelleren in al onze bedrijfsprocessen. Alles om onze klanten jaarrond zo goed en zo efficiënt mogelijk te bedienen. In die operational excellence gaan we ver. Steeds verder. We streven ernaar onze organisatie continu te verbeteren. In die organisatie zijn mensen het belangrijkst. Door hun ontwikkeling, hun inzet en hun ideeën kunnen we doen wat we elke dag doen: samen groeien.

In de keuzes die we als bedrijf maken, staan verantwoordelijkheid en bewustzijn voorop. Richting de samenleving, duurzaamheid en voedselveiligheid.

Onze kernwaarden.

Klik op onze waardenwijzer en maak nader kennis met CombiVliet
Core values visual