Werk & Carrière
9

We gaan voor een klimaatneutrale tomaat in 2040.

Hoe gaan we op weg naar een klimaatneutrale tomaat?

Steeds een stapje verder

Tomaten telen, met een betere balans voor mens, dier en alles wat leeft op onze planeet.

Voor CombiVliet is het een logische conclusie: als we een product telen dat gezond is voor mensen, is het vanzelfsprekend dat de productiewijze ook verantwoord is. Daar werken we hard aan, aan die duurzame bedrijfsvoering. Steeds een stapje verder.

We hebben hoge ambities, maar we zijn ook realistisch. Niet alles kan in één keer. Wel zetten we een belangrijke stip op de horizon: het jaar 2040. Tegen die tijd wil CombiVliet klimaatneutraal zijn. Anders gezegd: de juiste balans zoeken tussen geven en nemen van de aarde.

Energiezuinig omgaan met groeilicht

Energiezuinig omgaan met groeilicht

Tomaten jaarrond telen is niet mogelijk zonder groeilicht. Maar het is wél mogelijk om te belichten met steeds minder energie. Daar werken we al hard aan op onze locaties. Zowel op ZeeVliet (5 hectare) als op NoordVliet (24 hectare) is al led-groeilicht geïnstalleerd. Het is de bedoeling dat we aan de hand van de resultaten helemaal overschakelen naar led-belichting.

Zonnepanelen om eigen elektriciteit op te wekken

Zonnepanelen om eigen elektriciteit op te wekken

Zonne-energie kan ook een bijdrage leveren aan het minimaliseren van onze impact. Daarom zijn onze daken voorzien van pv-panelen. Met energie ‘uit eigen keuken’ kunnen we de milieu-impact van energie-intensieve installaties - zoals groeilicht - verder omlaag brengen.

Warmte uit de aardbodem

Warmte uit de aardbodem

Ook maken we sinds 2023 gebruik van een aardwarmtenetwerk op onze locaties in Maasdijk. Op meerdere plekken in het Westland is al zo’n warmtenet in de grond aangelegd. De aardbodem in de regio blijkt er uitstekend voor te zijn geschikt. Warm water met een temperatuur van 80 tot 90 graden wordt opgepompt om de kassen te verwarmen. In Maasdijk gaat het om een totale oppervlakte van 200 hectare. De aangesloten ondernemers kunnen de aardwarmte onderling beschikbaar stellen. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld tijdens een teeltwissel tijdelijk met minder energie genoegen nemen.

Dubbele schermen om warmte binnen te houden

Dubbele schermen om warmte binnen te houden

Warmte op een energiezuinige manier winnen is één mogelijkheid om energiezuiniger te produceren. Een andere optie is om de warmte die eenmaal binnen is, vast te houden. Dat kan door de scherminstallatie in de kas te voorzien van een tweede scherm. Energieschermen zijn geoptimaliseerd om warmte niet te laten ontsnappen. In een aantal kassen worden er extra energieschermen geïnstalleerd. Extra energiedoek helpt om de warmte binnen te houden, is goede manier om efficiënter met energie om te gaan dan we nu al doen.

Onderzoek naar elektrische boilers en elektrolyser

Onderzoek naar elektrische boilers en elektrolyser

CombiVliet zoekt actief naar mogelijkheden om de footprint verder te minimaliseren. De inzet van elektrische boilers kan er één van zijn. Met stroom kunnen we in onze boiler water verwarmen om warmte in de kas te brengen. Die optie is vooral interessant als de stroom betaalbaar is.

Op ZeeVliet gaat een extern bedrijf tegenover de locatie en elders in de polder zonnepanelen plaatsen. Daarna willen ze ook investeren in een elektrolyser om groene waterstof te produceren. We gaan onderzoeken of de warmte die hierbij vrij komt, kan worden gebruikt voor de verwarming van onze kassen.

Externe CO2 via OCAP-netwerk

Externe CO2 via OCAP-netwerk

Om te groeien hebben tomaten CO2 nodig. Dat is een restproduct bij de warmteproductie van de industrie. In het Westland ligt al een leidingnetwerk (OCAP) dat CO2 die de industrie niet gebruikt naar de kassen te transporteren. Het besluit is genomen in 2024 de Westlandse teeltlocaties aan te sluiten op het netwerk. Dan kunnen we CO2 doseren op de momenten dat de vraag naar elektra laag is.

Overrijpe en niet-perfecte tomaten worden verwerkt in sauzen en soep

Overrijpe en niet-perfecte tomaten worden verwerkt in sauzen en soep

Ook bij een kwaliteitsbewuste teler als CombiVliet kan het gebeuren dat tomaten niet aan de hoge specificaties van de retail voldoen. Bijvoorbeeld als tomaten té rijp zijn om nog te worden verhandeld. Of tomaten die er net anders uitzien. Voor ons geen probleem. Elke tomaat heeft een meerwaarde bij ons. In dat geval zijn die tomaten uitstekend geschikt om er sauzen of soep van te maken. Met Greenblend hebben een aantal teeltbedrijven in het Westland het initiatief genomen om deze tomaten een goede bestemming te geven.

Natuurlijke oplossingen tegen ziekten en plagen

Natuurlijke oplossingen tegen ziekten en plagen

Tomaten in kassen moeten worden beschermd tegen ziekten en plagen. Dat gebeurt al decennialang op een natuurlijke basis. De inzet van natuurlijke vijanden helpt om schade aan het gewas en tomaten te verminderen en natuurlijk te voorkomen. Samen met veredelingsbedrijven werken we hard aan het ontwikkelen (via proeven en onderzoek) van planten die minder gevoelig zijn en dus sterker in het leven staan. Daardoor worden planten weerbaarder tegen ziekten en plagen. We willen namelijk zo biologisch mogelijk telen: een belangrijk doel waar we naar streven.

Samen duurzaam

Ook bijdragen aan een duurzame wereld?