Werk & Carrière
7

Een verhaal dat blijft groeien

Groeien
Samen groeien

In een paar decennia tijd, is de glastuinbouw steeds professioneler geworden.

Vooral de groenteteelt heeft een enorme professionaliseringsslag gemaakt, met de tomatenteelt voorop. CombiVliet is één van de telers die het gezicht van de sector heeft veranderd.

Het is het gezicht van intensief en efficiënt telen. Met producten die vraag-gestuurd zijn, op een manier met respect voor mens, maatschappij en milieu. Dat vinden we belangrijk. Verantwoord produceren is ook het beeld dat we altijd al voor ogen hebben gehad.

Als bedrijf zijn we onderdeel van de samenleving. Als producent voelen we ons verplicht om te telen op een manier die de aarde niet onnodig belast. En als werkgever zijn we er om mensen de kans te geven zich te ontwikkelen. Door hoe we als bedrijf in de maatschappij staan, zijn we in staat impact en verschil te maken, op veel gebieden. Daar zijn we ons van bewust!

Ons verhaal

Zo natuurlijk mogelijk telen.

Op de eerste plaats komt dat wat we doen. Onze tomaten waar we samen dagelijks met uiterste zorg, mee bezig zijn. Een natuurproduct als de tomaat moet op een zo natuurlijk mogelijke manier worden geteeld, vinden wij. Met de smaak die een consument ervan verwacht. En de betrouwbare kwaliteit die retailers eisen. Geleverd op het juiste moment, in de juiste verpakking en in de juiste hoeveelheid. We willen 100% achter onze tomaten staan en er trots op zijn.

Compacte organisatie.

Daar is de organisatie van CombiVliet ook op ingericht. Compact, met korte lijnen, met medewerkers die vrijheid krijgen en verantwoordelijkheid nemen, met processen en procedures die onze bedrijfsvoering maar in één richting sturen: die van operational excellence. Uitblinken in alles wat we doen. Zonder compromissen of zesjes op ons rapport. Samen onze doelen bereiken.

Eén van Europa’s grootste.

Zo zijn we samen uitgegroeid naar een speler die in de voorhoede van de Europese tomatenteelt opereert. Met een areaal van ruim 150 hectare, verdeeld over zeven teeltlocaties in Nederland. Met ruim honderd vaste medewerkers, dagelijkse ondersteund door seizoenskrachten en scholieren. Met vijf soorten tomaten die in meerdere omliggende landen in de winkel liggen. Met partners die ons in staat stellen ons te focussen op waar we écht goed in zijn, tomaten telen!

Samen duurzaam

Ook bijdragen aan een duurzame wereld?