CombiVliet

Aan de slag als scholier Werken bij CombiVliet?

People, Planet, Profit

CombiVliet hecht veel waarde aan het werken volgens het model van de 3 P’s:

 • People
 • Planet
 • Profit

Onze kernwaarden lopen als een rode draad door het bedrijf heen en geven invulling aan dit model.

People

Goede en gemotiveerde mensen aan je organisatie binden en goed zijn voor je medewerkers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit wil CombiVliet bereiken door de volgende speerpunten:

 • Het zijn van een goede en betrouwbare werkgever.
 • Het hanteren van een goed sociaal beleid.
 • Het belangrijk vinden dat medewerkers passie en plezier hebben in hun werk, waardoor zij zich meer betrokken voelen en zo een maximale bijdrage leveren aan onze doelstellingen.
 • Het bieden van mogelijkheden aan medewerkers zich te kunnen ontwikkelen tot specialisten binnen hun vakgebied.

Planet

We zijn samen verantwoordelijk voor de toekomst van onze planeet. Het is dan ook niet vreemd dat CombiVliet duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid erg hoog in het vaandel heeft staan. Dat uit zich o.a. in de volgende punten:

 • Het duurzaam telen van tomaten.
 • Het zo min mogelijk belasten van het milieu door bewust om te gaan met grondstoffen en hulpmiddelen.
 • Het inzetten van WKK’s voor een optimale energiebenutting.
 • Het gebruik maken van aardwarmte voor fase 5 t/m 8 op locatie NoordVliet.
 • Het gebruik maken van biologische gewasbescherming.
 • Het scheiden van afval en het recyclen van reststromen.
 • Het verwaarden van reststromen.

Profit

Wij als CombiVliet vinden dat je focus moet houden. Daarom zoeken we altijd naar de meest efficiënte manier van bedrijfsvoering. Hier gaan weloverwogen keuzes aan vooraf, zoals:

 • Het verkopen en vermarkten via de telerscoöperatie Harvest House.
 • Het jaarrond leveren van toegevoegde waarde aan klanten.
 • Het bewust kiezen voor een actieve rol in de organisatie en ontwikkeling van Harvest House.
 • Het onderzoeken van mogelijkheden tot participatie in buitenlandse teeltbedrijven.
 • Het toepassen van ‘operational excellence’ als strategie.

Hoe onderscheiden we ons?

Door onze manier van werken en door wat we belangrijk vinden!