Werk & Carrière
7

CombiVliet bij Topsprekersavond Tuinbouwjongeren 2021

Hoe mee veranderen in een wereld die continue verandert?

Topsprekersavond 2021

Dat was maandagavond 27 september het onderwerp van gesprek tijdens de Topsprekersavond 2021 van Tuinbouw Jongeren Westland en Oostland in het World Horti Centre in Naaldwijk.

De eerst spreker was Willem van Boekel die de aanwezigen een hilarische manier meenam in het vastgeroest zitten in systemen. Wat gebeurt er in het hoofd van mensen als ze tegen verandering aanlopen? Wat als hun verwachting anders blijkt dan de feitelijke situatie? Dan ontstaat er een conflict c.q. probleem. En dan? Dan start het ‘omdenken’, want met gestrekt been erin gaan, maakt leven alleen maar moeilijk en vervelend. Het vereist creativiteit. “Als je denkt dat het niet anders kan, denk dan opnieuw….” Dat was de boodschap van Willem van Boekel.

Na deze eyeopener, vormde zich een panel van drie personen die ervaring hadden in het veranderen door veranderende omstandigheden. Deze mensen vertelden hun verhaal en de aanwezigen mochten vragen stellen naar aanleiding van hun story. Maikel van den Berg vertelde zijn verhaal hoe hij van paprikateler omschakelde naar een teler van zaad voor Rijkzwaan. Sander van Kampen is de grondlegger van Dutch Wasabi, de eerste wasabi-teler van Nederland En onze Swen Mesken was het derde panellid. Swen is applicatiebeheerder en dataspecialist bij CombiVliet. Swen heeft aan de ‘wieg’ gestaan van Gamification in de tuinbouw. Om scholieren te triggeren en te motiveren, heeft CombiVliet Gamification in de tomaten ontwikkeld.

Hoe dit tot stand is gekomen?

Kinderen ontwikkelen tot jong volwassenen

Met uiteenlopende uitdagingen, kun je doelen behalen waarmee je prijzen, een t-shirt of CombiCoins kunt verdienen die je ook kunt laten uitbetalen in harde euries. Dit maakt het toch wel vaak monotone werk, een heel stuk spannender. “Er ontstaat een onderling competitie-element. Gamification wordt nu alleen nog ingezet voor scholieren, maar er zijn ook plannen dit ‘uit te rollen’ voor andere medewerkers, want gamen is tenslotte voor jong en oud,” geeft Swen aan. Hoe dit tot stand is gekomen? “Vooral communicatie met de doelgroep, verbinding zoeken, zoeken naar de behoeften van de doelgroep.” Wat vinden zij leuk? “Omdat scholieren door de arbo-wet veel werkzaamheden niet mogen doen en we dit niet kunnen veranderen, hebben we als CombiVliet naar andere mogelijkheden gekeken om het werk leuker te maken. En dit is enthousiast ontvangen door de jeugd!”, vertelt Swen.
Jonge mensen in het bedrijf zijn een grote toegevoegde waarde. “Dit houdt ons jong als bedrijf en bovendien is het geweldig om kinderen zich hier te zien ontwikkelen tot jong volwassenen die mogelijk in de toekomst bij ons willen komen werken in uiteenlopende functies”, vertelt Martine van der Meer die verantwoordelijk is voor de HRM en communicatie binnen CombiVliet. “We hebben deze jongeren nodig en dat willen we ook laten zien, want de mogelijkheden in de tuinbouw zijn ‘zowat’ onbeperkt.”