CombiVliet

Aan de slag als scholier Werken bij CombiVliet?

Young professionals: ‘Aanwas van talent wordt probleem in groentesector’

Door: Greentech.nl
feb
12

Werken in de glastuinbouw is voor veel jonge mensen geen vanzelfsprekendheid. Toch biedt de tuinbouw volop kansen om jezelf te ontwikkelen en een glansrijke carrière op te bouwen. Bijvoorbeeld in de groentesector, waar Maikel Hogervorst (Rijk Zwaan) en Nick Noordzij (CombiVliet) hun eerste succesvolle stappen inmiddels hebben gezet.

YOUNG PROFESSIONALS MAIKEL (29) EN NICK (24):

‘Aanwas van talent wordt probleem in groentesector’

Hoewel bedrijven in de glastuinbouw meer en meer kunnen vertrouwen op data en hightech technologieën, blijven mensen ook in de toekomst onmisbaar. De kennis en het inzicht van echte professionals zal immers nodig zijn om de technieken te besturen en om de data te interpreteren en toe te passen. Juist daarom stimuleert het bedrijfsleven jonge mensen om groene en technische studies te volgen en te kiezen voor een carrière in de tuinbouw. Nick Noordzij is 24 jaar oud en werkt sinds vier jaar bij CombiVliet in Nederland als Teeltspecialist. CombiVliet is één van de grootste tomatentelers van Europa en heeft de ambitie om de komende jaren flink door te groeien. Groei is weliswaar geen doel op zich, maar wel een middel om te kunnen excelleren in alle bedrijfsprocessen. Nick kwam via kennissen in aanraking met de sector en al snel werd hij door het ‘groene virus’ gegrepen. “Het is een actieve sector waar veel gebeurt en die heel veel leuke functies biedt. Zeven jaar geleden startte ik daarom de opleiding Horti Technics en Management en direct nadat ik was afgestudeerd, kon ik bij CombiVliet aan de slag”, aldus Nick.

Anticiperen op de omstandigheden
Nick kende CombiVliet al van naam en faam. “Het bedrijf kwam vaak voorbij in gesprekken en ik wist ook hoe CombiVliet te werk ging en dat er doorgroeimogelijkheden waren.” Nadat hij reageerde op een openstaande vacature, kon hij aan de slag als Teeltspecialist. “In die functie ben je verantwoordelijk voor het tomatenras dat op deze locatie wordt geteeld. Ik ga in feite over het beheren van het kasklimaat, het water, de warmte, de bemesting van de planten en een deel van het energiebeheer.” De functie van Nick kent vaste en flexibele werkzaamheden. “Bij vaste werkzaamheden moet je denken aan het instellen van de klimaatcomputer, het beoordelen van de planten in de kas en het uitvoeren van meerdere metingen. Bij flexibele werkzaamheden gaat het om technieken die gecontroleerd moeten worden en metingen die jaarlijks moeten worden gedaan. Bijvoorbeeld het checken van het schermpakket, een groeibuis en de waterafgifte. Maar het leuke aan mijn werk is vooral dat je sterk moet anticiperen op de buitenomstandigheden. Omdat het weer iedere dag anders is, moet je ook iedere dag andere keuzes maken. Door aan de hand van het weer en het plantbeeld de groei bij te sturen, kun je het beste uit de plant halen. Hier ligt mijn passie en daar zal ik de komende jaren elke dag mijn uitdaging uit blijven halen.”
Liefde voor de tuinbouw
Iemand die eveneens passie voor zijn werk heeft, is Maikel Hogervorst (29). Maikel is Product Development Specialist bij Rijk Zwaan, het op drie na grootste groenteveredelingsbedrijf ter wereld. Met vestigingen in dertig landen focust Rijk Zwaan op de ontwikkeling van groentezaden. Maikel werkt sinds 2017 bij het bedrijf, nadat hij eerder zowel een tuinbouwstudie als een master Plant Sciences afrondde. “Mijn vader is komkommerteler en ik heb van kinds af aan in de kas rondgelopen. Niet alleen bij mijn vader, maar ook op andere kwekerijen. Aanvankelijk wist ik niet of ik wel in deze sector doorwilde, maar tijdens mijn opleiding ontstond bij mij de liefde voor de tuinbouw.” Vooral het internationale karakter sprak Maikel daarbij aan. “Ik merkte dat veel buitenlandse tuinbouwstudenten Nederland als voorbeeld zagen. Maar sommigen van hen waren zelfs nog nooit in een kas geweest. Dat deed mij beseffen dat wij in Nederland heel veel kennis en ervaring hebben die wij op ondernemers in andere landen kunnen overbrengen.”

Juist die overdracht van kennis is sindsdien het uitgangspunt van zijn werk, geeft Maikel aan. Eerder werkte hij twee jaar als internationaal Agronoom bij kassenbouwer Certhon. In die functie begeleidde hij buitenlandse ondernemers onder meer met de opzet van hun teelt, het maken van een teeltplan en de instellingen van hun klimaatcomputer. “Als Product Development Specialist geeft ik bij Rijk Zwaan tegenwoordig advies aan telers in Oost-Europa en Rusland. Ik bezoek proeven, maak marktanalyses en probeer samen met ondernemers vooruit te kijken naar de ontwikkeling van een gewas. Maar ik ontvang ook buitenlandse bezoekers in Nederland en sta in nauw contact met collega’s van buitenlandse vestigingen. Daardoor heb ik als het ware een brugfunctie tussen het hoofdkantoor van Rijk Zwaan en de dochterbedrijven wereldwijd.”

HortiHeroes
Zowel Nick als Maikel ontwikkelen zich momenteel snel binnen de groentesector. En daartoe krijgen zij ook alle ruimte van de bedrijven waar zij werken. “Bij CombiVliet krijg je alle mogelijkheden om jezelf door te ontwikkelen aan de hand van cursussen, informatieavonden en bijvoorbeeld door kennis te delen met collega’s”, zegt Nick. Dat geldt ook voor Rijk Zwaan, geeft Maikel aan. Bovendien nam hij deel aan het trainingsprogramma van HortiHeroes, een initiatief dat jonge professionals klaarstoomt om nieuwe producten, diensten en businessmodellen voor hun organisaties te ontwikkelen. Daarbij worden uitdagingen als arbeidskrapte, energietransitie en internationalisering omgezet in kansen. “De afgelopen vijf jaar heb ik heel veel gezien en geleerd, waardoor ik enorm heb kunnen groeien. En dat is ook belangrijk. De Nederlandse tuinbouw loopt wereldwijd voorop en kan daardoor ook bedrijven in andere landen naar een hoger niveau brengen. Maar als we onze leidende rol willen behouden, zal onze eigen kennis ook blijvend moeten groeien.”

Kansen en bedreigingen
Wat dat betreft maken Nick en Maikel zich zorgen over de nieuwe aanwas van talent binnen de Nederlandse tuinbouw. “Veel jonge mensen hebben een verkeerd beeld van de sector”, licht Nick toe. “Dat is zonde, want de tuinbouw biedt volop uitdagingen voor de toekomst en er zijn op uiteenlopende vakgebieden mooie functies beschikbaar. Functie met veel doorgroeimogelijkheden. Niet alleen in de teelt, maar ook in de techniek, marketing, communicatie en sales of op gebied van kwaliteit, HRM, ICT en logistiek. ‘Groene vingers’ zijn in veel van die functies helemaal niet noodzakelijk.” Maikel is het daarmee eens. “Gelukkig zijn er ook jonge mensen die wél enthousiast worden van werken in de kas, maar het aantal studenten op tuinbouwopleidingen loopt hard terug. Daar zal de komende jaren veel aandacht naar uit moeten gaan. Als ik daarbij kan helpen, doe ik dat graag.”

Naast scholing en het aantrekken van talent, ziet Nick nog meer kansen en bedreigingen voor de groentesector. “Kansen liggen er vooral in het duurzamer en milieuvriendelijker telen van gewassen. We zullen steeds efficiënter om moeten gaan met het energie- en waterbeheer. De grootste bedreiging ligt echter in het verlengde daarvan: gewasbescherming. Er is een virus in omloop in de sector wat een bedreiging kan vormen. Elk teeltbedrijf doet er alles aan om dit buiten de deur te houden, ook wij. Dit is erg arbeidsintensief. Hiervoor is nog geen resistentie, waardoor hygiënisch werken een must is. We hopen dat er voor de toekomst een oplossing wordt gevonden.”

Kennis halen en brengen
Ambitieus zijn de twee young professionals tot slot ook. “Ik zou nog jaren door willen in mijn huidige werk”, zegt Maikel, “waarbij ik uiteindelijk wil toegroeien naar een leidinggevende functie. Daarbij wil ik mij blijven richten op hightech georiënteerde landen. Daar ligt mijn kracht. Bovendien ben ik nog lang niet uitgeleerd. Er gebeurt zoveel binnen de tuinbouw. Ik kom geregeld bij telers waar ik heel veel kennis kan opdoen. Wat dat betreft is het ook een wisselwerking tussen alle schakels in de keten. Je moet kennis halen én brengen om samen naar een hoger niveau te kunnen klimmen.”

Nick hoopt de komende jaren vooral onderscheidend te blijven als Teeltspecialist. “Je hebt te maken met een basisprincipe voor het telen van tomaten, maar moet ook je eigen manier van werken bepalen. Hoe kun je als persoon zo scherp en goed mogelijk omgaan met de teeltomstandigheden? Hoe kritischer je hierin bent, hoe beter je presteert. Door jouw eigen beleid goed uit te voeren, maakt jou dit dus uniek. Mijn ambitie is en blijft om de beste tomaten te telen van een goede kwaliteit en met de gewenste smaak. Ik wil mezelf hierin blijven ontwikkelen zodat ik steeds beter word op mijn vakgebied. Ik heb inmiddels wel gemerkt dat je in deze sector nooit uitgeleerd bent.

Laatste nieuwsbericht

dec
06

Hoe ervaart CombiVliet het werken met internationale medewerkers?

Vrijdag 2 december jl. mocht CombiVliet een presentatie geven over hoe zij als bedrijf met internationale medewerkers omgaan, ervaren en beleven. Ook de andere sprekers Thomas Zwiers, Martin Grisel...

Lees het hele bericht
jul
11

Niet één, maar twee sleuteloverdrachten bij CombiVliet

Door: Martine van der Meer

Vrijdag 1 juli jl. was de officiële sleuteloverdracht van Theo van Vliet naar zijn zoon Roy van Vliet die zijn functie van Algemeen Directeur over heeft genomen. Echter dit was niet de enige sleuteloverdracht die dag, want ook op onze locatie MaasVliet in Maasdijk werd er een sleutel overgedragen.

Lees het hele bericht